10 viktiga saker att tänka på när du lastar en släpvagn

När du lastar en släpvagn, är det viktigt att tänka på följande aspekter för att säkerställa en säker och stabil resa: fördela lasten jämnt och lågt, säkra lasten ordentligt, respektera lastkapacitet, kontrollera däcktryck, belysning, reflexer, koppling och dragstång, samt bromsar. Se till att skyltar är korrekta och utför regelbundna kontroller under resan. Här nedan kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på när du lastar en släpvagn.

1. Viktfördelning

Fördela lasten jämnt över släpvagnens golvyta och placera tyngre objekt nära axlarna. Detta bidrar till en bättre stabilitet och minskar risken för släpvagnsvådor.

2. Lastens tyngdpunkt

Placera lastens tyngdpunkt så lågt som möjligt för att minska risken för släpvagnsvådor.

3. Fastsättning av last

Se till att lasten är ordentligt fastsatt och säkrad med spännband, rep eller nät, så att den inte kan flytta sig under färd.

4. Lastkapacitet

Kontrollera släpvagnens och bilens maximala lastkapacitet och överlasta inte. Överlastning kan leda till säkerhetsproblem och skador på både bil och släpvagn.

5. Däcktryck

Se till att däcken på släpvagnen har rätt tryck enligt tillverkarens rekommendationer. Felaktigt däcktryck kan påverka väggrepp och stabilitet.

6. Belysning och reflexer

Kontrollera att släpvagnens belysning och reflexer fungerar och är synliga, så att andra trafikanter kan se dig ordentligt.

7. Koppling och dragstång

Kontrollera att kopplingen och dragstången är i gott skick och ordentligt anslutna. Se även till att säkerhetskedjan är korrekt fäst.

8. Bromsar

Om släpvagnen är utrustad med bromsar, kontrollera att de fungerar korrekt och är i gott skick.

9. Skyltar

Se till att släpvagnen har rätt registreringsskylt och eventuella tilläggsskyltar som krävs för den aktuella lasten, t.ex. bred last eller lång last.

10. Rutiner

Gör regelbundna kontroller av släpvagnen under resan, speciellt efter en längre körsträcka eller om väg- och väderförhållanden förändras.
Genom att följa dessa råd säkerställer du en säker och problemfri resa med släpvagn.